Ratujemy Zameczek

W dniu 10.04.2019 roku, w czasie zebrania z pracownikami WTZ w Drogomyślu, w obecności Dyrektor PDPS „Feniks” w Skoczowie i Kierownika WTZ, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek przekazał informację dotyczącą planów reorganizacji placówki. Reorganizacja ta związana jest z przymusowym opuszczeniem zajmowanego Zamku, oraz rozmieszczeniu uczestników w różnych placówkach.
Przypominamy, że już w 2008 roku ze względu na brak odpowiedniego przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (argumentacja ówczesnego wice-starosty Mieczysława Szczurka), mieszkańcy zameczku w Drogomyślu (40 dorosłych mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną) zostało przeniesionych do PDPS-u w Skoczowie. Jak donosiła prasa, mężczyźni prosili by ich nie przenoszono, jednak bezskutecznie…

Jak się okazuje, w niedalekiej przyszłości, bo w 2009 roku, brak przystosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością przestał być problematyczny. Obiekt w swojej niezmienionej formie, został przekazany na użytek Warsztatu Terapii Zajęciowej dla podobnej grupy docelowej- czyli dla osób z niepełnosprawnością. Remont został sfinansowany ze środków jakimi dysponował WTZ, a prace remontowe prowadzili przede wszystkim instruktorzy, kierowcy oraz uczestnicy dwóch połączonych ośrodków: WTZ prowadzonego przez SL.Salos „Radość” w Chybiu oraz WTZ prowadzonego przez DPS w Skoczowie. Ówczesna Dyrekcja WTZ, jak i Władze Powiatu, którzy oglądali remontowany obiekt, zapewniali, że poprzez aktywne zaangażowanie w remont, wszyscy tworzą swoje stanowiska pracy, których nikt im nie odbierze. Jesienią tego samego roku WTZ w Drogomyślu rozpoczął swoją działalność

Historia zatoczyła koło… niespełna 10 lat później ten sam Mieczysław Szczurek, tym razem na stanowisku Starosty Powiatowego podejmuje decyzję o „przeniesieniu” warsztatów. Argumentem jest znany „brak” przystosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy są zdezorientowani i oburzeni. Do dziś wielu z nich przeżywa pierwszą reorganizację placówki. Trzeba pamiętać, że są to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które mają niejednokrotnie problem z równowagą emocjonalną, z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, wymagają troski, opieki i poczucia bezpieczeństwa. Złe emocje, które powoduje zaistniała sytuacja i przede wszystkim niezrozumiałe, nagłe decyzje starostwa, bez wątpienia przyczyniają się do kolejnych problemów w tej sferze.

Osoby dotknięte planowaną restrukturyzacją warsztatu czują się niezrozumiane i co gorsza nieuczciwie oraz bezlitośni potraktowane przez władze powiatu, bo jak zinterpretować odmowę prawa do korzystania z własnoręcznie wyremontowanych pomieszczeń…???

Sprzeciw budzi również fakt, że do tej pory zarówno Dyrekcja PDPS „Feniks”, ani sam Kierownik WTZ nie wykazali ani zaangażowania w ratowanie warsztatu, ani troski o dobro psychiczne uczestników. Wystosowano jedynie apel do terapeutów, którzy sami są dotknięci restrukturyzacją, by zadbali o komfort psychiczny swoich podopiecznych.

Oczywiście zarówno terapeuci, jak i podopieczni i ich rodzice, zdają sobie sprawę, że starsze budynki mogą wymagać remontu. Rodzi się jednak pytanie, dlaczego do tej pory nikt z osób odpowiedzialnych za obiekt nie zajął się na poważnie remontem Zamku? Wiele obiektów powiecie zostało odnowionych… W biegłym roku w zamku dokonano wymiany pieca, na gazowy, a wszelkie coroczne remonty były finansowane przez sam warsztat. W obecnych czasach istnieje wiele możliwości, aby uzyskać dotacje na ten cel.

Ci, którym leży na sercu dobro uczestników, jak i całego zespołu pałacowego, apelują do wszystkich o pomoc w ratowaniu WTZ w Drogomyślu… i złożenie podpisu pod listem otwartym do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego.

 

źródło: https://www.facebook.com/ratujemyzameczekwdrogomyslu/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *