LUDZIE Z PASJĄ

W dniu 02.10 1987 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła PZW w Drogomyślu.
Udział w zebraniu wzięło 33 członków-założycieli koła. W wyniku przeprowadzonych wyborów, pierwszym prezesem koła został Marian Szczypka,
wiceprezesem Antoni Świstek, sekretarzem Gustaw Sztyper, skarbnikiem Henryk Heczko,
gospodarzem Gustaw Ochodek. Obecnie koło liczy blisko 80 członków. W roku 2017
będzie ono obchodzić 30-lecie działalności . Obecnie funkcję prezesa pełni Marian Szczypka,
wiceprezesem jest Jerzy Kucharski, skarbnikiem Tomasz Krzywoń, gospodarzem
Jerzy Woźniak, członkami zarządu są Ryszard Gabzdyl i Gustaw Ochodek.
Do zadań Koła należy realizacja celów zgodnych ze statutem związku, tj.:
– popularyzowanie sportowego połowu ryb oraz organizacja zawodów wędkarskich,
– gospodarowanie terenami wędkarskimi,
-przeprowadzanie egzaminów w celu uzyskania karty wędkarskiej,
-prowadzenie pracy z młodzieżą w duchu dbałości o jedność i dobre imię związku.